Udruga.hr 41/2019

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Boris Jokić: Još puno prostora za udruge u edukaciji
 • Novac dodijeljen bez kriterija uništava udruge
 • Europska komisija nije upućena u trošenje novca koje se dodjeljuje NGO-ima
 • Blanka Šegović dala je velik doprinos razvoju programa za djecu i obitelj u RH
 • Porezna reforma od 1.1.2019.– kratki pregled
 • Godišnji financijski izvještaji udruga za 2018. koji vode dvojno knjigovodstvo
 • Revizija godišnjih financijskih izvještaja udruga za 2018.
 • Novine u Općem poreznom zakonu
 • Prijelaz iz sustava jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva
 • Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2018.
 • Godišnji financijski izvještaji primitaka i izdataka za 2018. (za jednostavno knjigovodstvo)
 • Bilješke kod udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Novine kod obavljanja studentskih poslova za potrebe udruga
 • Državljanstvo sportaša – aktualnosti sportskog prava (I. dio)
 • Minimalna plaća od 1.1.2019. kod udruga
 • Puno i nepuno radno vrijeme, vrijeme pripravnosti i dopunski rad
 • Zapošljavanje umirovljenika u udruzi
 • Radnici na „čekanju“
 • Kada udruga postaje obveznik PDV-a
 • Plaća likvidatora udruge
 • Amortizacija kod gospodarske djelatnosti
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.