PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Gabriella Civico
 • KOLUMNA: Svako vrijeme je dobro vrijeme, a predizborno je najbolje
 • Povijest neprofitnih organizacija
 • Odgovori na česta pitanja o djelovanju i financiranju udruga (XI. dio)
 • Razlozi za prestanak postojanja udruge
 • Zakup prostora između građanina i udruge
 • Financiranje udruga iz proračuna Grada Zagreba
 • Financiranje programa i projekata udruga
 • Način ispravljanja pogrešno iskazan prihod/rashod iz prethodne godine
 • Pravo na plaću i naknadu plaće u dane blagdana i neradnih dana
 • Izuzeća od ovrhe u 2024.
 • Novo uređenje upravljanja državnom imovinom
 • Uz koje uvjete lovačke udruge mogu obavljati ugostiteljsku i turističku djelatnost
 • Zakonsko uređenje lobiranja u Hrvatskoj
 • Obveze udruga u sustavu geodetskih djelatnosti (II. dio)
 • Lovačka društva i odgovornost za štetu
 • Obveze udruga u sustavu geodetskih djelatnosti (I. dio)
 • Uloga udruga u osnivanju i djelovanju savjeta mladih
 • Što nam donose promjene podzakonskih propisa o registrima udruga
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.