Impressum

_

NAKLADNIK:

Centar za management i savjetovanje d.o.o.
Business Media Group
www.business-media-group.com

  • ADRESA1. Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
  • TELEFON+385 1 49 21 742
  • E-mailinfo@udruga.hr
  • RačunIBAN: HR9524070001100541622, OTP banka d.d.
  • OIB60842328628

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Igor Milinović

PREDSJEDNICA UPRAVE:

Sandra Mihelčić

STALNI SURADNICI:

Valentina BOCAK, Neven BAICA, Anđelko BREZOVNJAČKI,  Goran JUNGVIRTH, Ksenija KRAMAR, Vesna Lendić KASALO, Darko MAREČIĆ, Ivana OŽEGOVIĆ, Olga Štajdohar PAĐEN, Saša PETAR, Zorislav Antun PETROVIĆ, Božo PRELEVIĆ, Alen VAJDA,  Dragan ZLATOVIĆ

TAJNIŠTVO I PRETPLATA:

Sanja Mutak, info@udruga.hr, tel: 01 / 49 21 742

FOTOGRAFIJA NASLOVNICE:

Irena Sinković i vlastita arhiva

GRAFIČKA PRIPREMA I DIZAJN:

Gordana ŽAGAR, studio@ripup.hr

TISAK:

Tiskara ZELINA d.d.

DISTRIBUCIJA:

Hrvatska pošta

FOTOGRAFIJE:

Za članke, crteže i oblikovanja objavljena u ovom časopisu sva su prava pridržana. Nedopuštena je objava, preslika, reproduciranje, umnožavanje, imitiranje i drugi način prenošenja u bilo kojem obliku uključivo Internet, bez pismene suglasnosti nakladnika.

PRETPLATA:

Časopis izlazi 8 puta godišnje. Godišnja pretplata na časopis Udruga.hr iznosi EUR 39,15 (PDV uračunat). Ako se pretplata na časopis ne otkaže pismeno najkasnije 10 dana prije isteka roka pretplate smatra se da je pretplata produžena.

Zaštita osobnih podataka:

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, 106/12 – pročišćeni tekst) odlukom Uprave Centra za management i savjetovanje d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Centar za management i savjetovanje d.o.o.
OIB: 60842328628
Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka: Igor Milinović
Adresa:  1. Gajnički vidikovac 5, Zagreb
E-pošta i telefon:  info@udruga.hr, 01/ 49 21 742

KAKO DO NAS?

_

S Aleje Bologne iz smjera istoka skrenuti desno u ulicu Dubravica, te desno u ulicu Karažnik. Na semaforu skrenuti lijevo u ulicu Stare Gajnice. Mi se nalazimo odmah nakon polukružnog desnog zavoja.

Ako se dolazi iz smjera Škorpikove ulice, treba proći ispod podvožnjaka i skrenuti u Huzjakovu ulicu, a zatim u ulicu Dubravica.

POŠALJITE NAM PORUKU

_