PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Dokumentacija u poslovanju udruge – praktični primjeri
 • Održavanje sjednice Skupštine
 • Tijela udruge - poslovnik i ostavka osobe ovlaštene za zastupanje
 • Popis članova udruge
 • Financijski plan
 • Plan javne nabave za udruge
 • Jednostavno knjigovodstvo
 • Otpis obveza i potraživanja
 • Dugotrajna materijalna imovina – stavljanje u upotrebu, otpis
 • Blagajnički maksimum
 • Fiskalizacija – interni akti
 • Porez na dobit
 • PDV
 • Kupovina stvari od građana i OPG-a
 • Volonterstvo
 • Stipendije
 • Radni odnosi
 • Plaća u naravi (za korištenje automobila udruge u privatne svrhe)
 • Dodatni rad u udruzi
 • Darovanja i sponzorstva
 • Ugovori (autorski, ugovor o djelu, zakup prostora, zajam)
 • Godišnji popis (inventura)
 • Računovodstveni servis i udruga – dokumentacija o međusobnom odnosu
 • Stjecanje bez osnove – opomena
 • Prigovor potrošača udruzi

Comments are disabled.