PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Sanja Sarnavka
 • KOLUMNA: Činjenica da je netko član udruge i nekog predstavničkog tijela nije nužno sukob interesa
 • Menadžment volonteri i izazovi neprofitnih organizacija
 • Mogu li sastanci biti učinkoviti i zabavni događaji
 • Odgovori na česta pitanja o djelovanju i financiranju udruga (XII. dio)
 • Dani otvorenih vrata udruga 2024.
 • Temeljna načela djelovanja udruge
 • Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 1.1. do 30.6.2024.
 • Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama
 • Pravila za sufinanciranje projekata ugovorenih u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2024.
 • Knjigovodstveno evidentiranje narodnih nošnji i umjetničkih slika u vlasništvu udruge
 • Nova pravila za vođenje matične evidencije radnika udruge od 1.10.2024.
 • Isplata regresa u udruzi za 2024.
 • Djelovanje udruga turističkih vodiča u pružanju usluga u turizmu
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 • Neprofitne organizacije kao korisnici raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
 • Uloga civilnog sektora u kreiranju javnih politika
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.