Udruga.hr 32/2017

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Davor Huić, predsjednik udruge Lipa
 • Što tjera udruge naprijed
 • Je li Europa još uvijek daleko u ostvarivanju spolne ravnopravnosti?
 • Donošenje financijskog plana udruge
 • Rad volontera stranaca u RH
 • Smjernice za uspješno upravljanje projektima financirani sredstvima EU
 • Žalba na rad udruge
 • Kratki prikaz isplata primitaka nerezidentima
 • Fiskalizacija i radno vrijeme kod gospodarske djelatnosti
 • Koje udruge moraju postati obveznici PDV-a za 2018.
 • Vođenje jednostavnog knjigovodstva u 2018.
 • Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2017.
 • Isplata božićnice i prigodnih darova
 • Oporezivanje nerezidenta sportaša
 • Pravo nezaposlenih radnika udruge na novčanu naknadu
 • Određivanje plaće i mogućnost njenog jednostranog smanjenja
 • Jednostavno knjigovodstvo – kriva doznaka
 • Plaćanje tečaja članu udruge
 • Jednostavno knjigovodstvo - pozajmica
 • Plaćanje poreza na dobit prema novčanom načelu
 • Pomoć članu udruge lošijeg financijskog stanja
 • Financijski plan – novčani tijek
 • This is list itemI čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.