PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Hrvoje Zovko
 • EU i Udruge: Nema mjesta za strah-zaustavljanje nasilja u školi i internetskog nasiljaga ne ostaviti iza sebe
 • Kolumna: Planinarski poučak
 • Odgovori na česta pitanja o djelovanju i financiranju udruga (VII. dio)
 • Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
 • Vođenje jednostavnog knjigovodstva u 2024.
 • Knjiženje zatvaranja prihoda i rashoda te utvrđivanog rezultata
 • Prikaz povećanja neoporezivih primitaka od 1.1.2024.
 • Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2023.
 • Paušalno plaćanje poreza na dobit za 2024. - rok prijave do 15. siječnja
 • Podnošenje godišnjeg izvješća o paušalnom porezu na dobit (Obrazac PD-PO) za 2023.
 • Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku (naknadama) za 2024.
 • Preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo
 • Minimalna plaća u 2024.
 • Udruga kao suvlasnik nekretnine
 • Uputa ili ugovor o asignaciji
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.