PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Radni odnosi - praktični primjeri odluka, ugovora, evidencija, i druge evidencije
 • Evidencija o radnom vremenu više radnika
 • Evidencija o radnicima (matična evidencija)
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, probni rad
 • Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada – od kuće
 • Ugovor o radu – mobilni radnik
 • Odluka o nejednakom rasporedu radnog vremena
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Zahtjev radnika za plaćeni dopust
 • Suglasnost radnika uskratu dijela plaće radi prijeboja međusobnih potraživanja sa poslodavcem
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu
 • Izjava radnika o odricanju od prava na otpremninu
 • Odluka o otkazu ugovora o radu radi neuspjeha radnika na probnom radu
 • Zahtjev radnika za zaštitu prava
 • Disciplinski pravilnik
 • Odluka o potpori zbog smrti člana uže obitelji
 • Odluka o isplati jubilarne nagrade
 • Odluka poslodavca o utvrđivanju plaće u naravi (prema stvarnom opsegu korištenja)

Comments are disabled.