naslovnica Udruga_ 69

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Primjer – Ugovor o kupoprodaji robe s obročnom otplatom cijene
 • Primjer – Ugovor o kupoprodaji robe
 • Primjer – Predugovor o kupoprodaji robe-plaćanje cesijom
 • Primjer – Ugovor o kupoprodaji robe – plaćanje cesijom
 • Primjer – Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga
 • Primjer - Ugovor o ustupu tražbine (cesija)
 • Primjer – Obavijest o ustupu tražbine
 • Primjer – Ugovor o subrogaciji
 • Primjer - Ugovor o preuzimanju duga s vjerovnikom kao ugovornom stranom
 • Primjer - Ugovor o preuzimanju ispunjenja
 • Primjer – Ugovor o jamstvu
 • Primjer - Ugovor o prijenosu ugovora
 • Primjer – Ugovor o asignaciji
 • Primjer – Ugovor o obnovi (novaciji)
 • Primjer – Ugovor o prijeboju (kompenzaciji)
 • Primjer – Ugovor o višestrukom prijeboju (kompenzaciji)
 • Primjer - Izjava o prijeboju (kompenzaciji)
 • Primjer – Sporazum o otpustu duga
 • Primjer – Ugovor o zajmu
 • Primjer – Ugovor o namjenskom zajmu s obročnom otplatom
 • Primjer - Ugovor o najmu
 • Primjer - Ugovor o darovanju - nekretnina - stan
 • Primjer - Ugovor o djelu
 • Primjer - Ugovor o autorskom djelu
 • Primjer - Ugovor o spajanju udruga

Comments are disabled.