PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Tajana Barbić
 • KOLUMNA: Malo je potrebno da bi svijet postao bolji
 • Podijeli pa vladaj – sintagma koja zapravo nikada neće prestati biti aktualna
 • Ostvarivanje prava na pristup informacijama u udruzi kao tijelu javne vlasti
 • Uporaba obilježja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u nazivu i djelovanju udruga
 • Dodjela financijskih sredstava udrugama putem provedbe javnog natječaja i bez javnog natječaja
 • Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2021.
 • Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021.
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2021.
 • Sazivanje skupštine udruge u 2022.
 • Knjiženje zateznih kamata
 • Godišnji financijski izvještaji udruga za 2021. koje vode dvojno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti za 2021.
 • Godišnji financijski izvještaji primitaka i izdatak za 2021. (za jednostavno knjigovodstvo)
 • Bilješke kod udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo za 2021.
 • Prijelaz iz sustava dvojnog na sustav jednostavnog knjigovodstva (na početku 2022.)
 • Obaveza usklađivanja ugovora o radu do 1. veljače 2022.
 • Zakonske obveze udruga u sustavu voda RH
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.