PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Višnja Ljubičić
 • KOLUMNA: Kako bi izgledao svijet bez udruga
 • Dani otvorenih vrata udruga - 2021.
 • Poslovnik o radu nadzornog tijela udruge
 • Život u timu – koga biste poželjeli da vesla s vama?
 • 15 savjeta za uspješnu Instagram promociju udruge
 • Izmjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Objavljen natječaj za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU te inozemnih fondova za 2021.
 • Knjiženje prihoda od donacija
 • Prijeboj (kompenzacija) – kada se radi i kako se evidentira
 • Primjeri dokumentacije kod javne nabave
 • Uplata premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnika
 • Pravo udruge na subvenciju plaće za zapošljavanje osobe s invaliditetom
 • Sportske luke pod prisilnom upravom države (II. dio)
 • Pitanja i odgovori vezano uz međunarodnu suradnju u sportu
 • Zapošljavanje redovitih učenika u udruzi tijekom školskih praznika
 • Obveze udruga u muzejskoj djelatnosti
 • Udruga kao osnivač odnosno organizacijski oblik knjižnice
 • Na koji način i pod kojim uvjetima DVD može obavljati djelatnost trgovine
 • Koje usluge u turizmu može pružati DVD
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.