PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Veljko Ostojić
 • KOLUMNA: Izbori su idealni za udruge
 • Savjeti organizacijama civilnog društva u području organizacijskog razvoja
 • Rad tijela udruge u slučaju isteka mandata
 • Priređivanja igara na sreću od strane udruga
 • Natječaji za financiranje programa i projekata udruga u 2021.
 • Donesena nova Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva za 2021.
 • Osnovno knjiženje članarina i donacija
 • Službena putovanja vanjskih suradnika u tuzemstvu
 • Elektroničko potpisivanje putnih naloga
 • Radni odnos maloljetnika u udruzi
 • Program javnih potreba u sportu – obveza za sportsku udrugu
 • Udruge i postupak jednostavne nabave
 • Rokovi zastare za ispunjenje ugovornih obveza
 • Zakonske obveze udruga u sustavu morskog ribarstva RH
 • Pravni i porezni tretman troškova izobrazbe i edukacije članova udruge
 • Na koji način DVD može obavljati djelatnost ugostiteljstva i turizma
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.