naslovnica Udruga.hr 57

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Ivana Radić
 • KOLUMNA: Srce motivira više od novca
 • KOLUMNA: Autoindustrija je ipak kriva!
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
 • Udruga u postupovnoj ulozi vještaka ili stručnog pomagača u upravnom postupku
 • Godišnji financijski izvještaji udruga za 2020. koje vode dvojno knjigovodstvo
 • Revizija godišnjih financijskih izvještaja udruga za 2020.
 • Obračun drugog dohotka (honorara, raznih naknada) od 1.1.2021.
 • Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2020.
 • Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020.
 • Izjava o neaktivnosti za 2020.
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2020.
 • Sazivanje skupštine udruge u 2021.
 • Plan nabave za 2021. za udruge koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Doniranje potresom pogođenih područja
 • Nova europska strategija za mlade za razdoblje od 2019.- 2027. (II. dio)
 • Cesija – kada se radi i kako se evidentira
 • Godišnji financijski izvještaji primitaka i izdatak za 2020. (za jednostavno knjigovodstvo)
 • Bilješke kod udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo za 2020.
 • Osnove za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za amaterske sportske udruge
 • Minimalna plaća u udrugama u 2021.
 • Primici izuzeti od ovrhe prema Ovršnom zakonu
 • Pravo člana udruge na sudsku zaštitu
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.