PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Dejan Kovač
 • KOLUMNA: Javni novac ne smije financirati bilo koga
 • KOLUMNA: Je li rješavanje problema beskućnika prilika za europski nevladin sektor?
 • Sektor za razvoj sporta – odgovori na pitanja
 • Uloga i značaj timskog rada u organizacijama civilnog društva
 • Nadzor nad radom tijela udruge od strane njenih članova
 • Peer-to-peer fundraising
 • Objavljen javni poziv za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
 • Pravilnik o članstvu u udruzi
 • Evidencija udruga iz Domovinskog rata
 • Vodič kroz volonterstvo (II. dio)
 • Rad radnika udruge u nejednakom rasporedu radnog vremena
 • Program javnih potreba u sportu u kontekstu Uredbe
 • Ovlaštene udruge za pružanje pravne pomoći
 • O zakonitosti Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Kratak prikaz različitosti između zaklade i udruge
 • Prijava udruga u sustav e-komunikacije sa sudovima do 1.9.2020.
 • Odgovori na pitanja udruga iz pružanja usluga u turizmu (I. dio)
 • Odgovori na pitanja udruga iz područja ugostiteljstva (II. dio)
 • Odgovori na pitanja
 • Pregled kazni

Comments are disabled.