Nikola Tesla

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
  • Intervju: Ivan Malenica
  • Planira li EU migrantima "omekšati" granice?
  • Rješavanje sukoba interesa u udrugama
  • Udruga i sprječavanje pranja novca
  • Ekskluzivna prava članova udruge u sportskim lukama
  • Obavljanje poslova zaštite na radu u udrugama
  • Plaćanje troškova smještaja za radnike udruge
  • Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zhdanov i dr. protiv Rusije

Comments are disabled.