Udruga.hr 43/2019

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Tri heroine volontiranja - Milena Štimac, Blaženka Eror Matić i Marija Vujeva
 • EU još jedan korak bliže zaštiti zviždača
 • Prestanak mandata tijela udruge
 • Prestanak mandata tijela udruge
 • Izmjene i dopune Zakona koje se odnose na udruge za zaštitu potrošača
 • Kritički osvrt na članak o financiranju udruga potrošača
 • Boravak i rad volontera stranaca
 • Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
 • Pravna zaštita udruga od šutnje uprave
 • Nova zakonska pravila o zakupu poslovnog prostora
 • Može li se Pay pal-om plaćati udruzi
 • Pravo na godišnji odmor u udrugama za 2019.
 • Isplata regresa u udrugama za 2019.
 • Ovrha na plaći radnika udruge u 2019.
 • Pravo udruge kao zainteresirane javnosti na pristup upravnom sudovanju po Aarhuškoj konvenciji
 • Kome se prijavljuju nepravilnosti u radu udruge
 • Potvrda o upisu u Registar neprofitnih organizacija
 • Prijava promjene zamjenika predsjednika udruge u RNO
 • Videonadzor radnika udruge
 • Nagrada za rad volonteru
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.