Udruga.hr 35/2018

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: MARIJAN MILIĆ - Svaki komadić života može biti inspiracija za pjesmu
 • EU pooštrava kriterije financiranja udruga u sjeni Oxfam skandala
 • Što kad vas nepravedno napadnu?
 • Team building u udrugama
 • Kako dizajnirati logo udruge?
 • Oslobođenje od PDV-a za usluge najma sportskog objekta
 • Studentske udruge
 • Udruge tehničke kulture
 • Savjeti za sklapanje partnerstva
 • Isključenje člana udruge i pravo na sudsku zaštitu (nova praksa Europskog suda za ljudska prava)
 • Službena putovanja vanjskih suradnika i popunjavanje Obrasca JOPPD
 • Pravilnik o nagradama članovima udruge
 • Donacija (oporezivanje i potrebna dokumentacija)
 • Zaštita radnika udruge privremeno nesposobnih za rad i kontrola bolovanja
 • Pravo na godišnji odmor u udrugama za 2018.
 • Isplata regresa u udrugama za 2018.

Comments are disabled.