Udruga.hr 29/2017

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
  • Dokumentacija u poslovanju udruga – praktični primjeri
  • Održavanje sjednice skupštine
  • Tijela udruge – poslovnik i ostavka osobe ovlaštene za zastupanje
  • Popis članova udruge
  • Financijski plan
  • Plan javne nabave za udruge
  • Jednostavno knjigovodstvo
  • Otpis obveza i potraživanja
  • Dugotrajna materijalna imovina – stavljanje u upotrebu, otpis
  • Blagajnički maksimum
  • Fiskalizacija – interni akti
  • Porez na dobit
  • PDV
  • Kupovina stvari od građana i OPG-a
  • Volonterstvo
  • Stipendije
  • Radni odnosi
  • Plaća u naravi (za korištenje automobila udruge u privatne svrhe)
  • Dopunski rad u udruzi
  • Darovanja i sponzorstva
  • Ugovori (autorski, ugovor o djelu, zakup prostora, zajam)
  • Godišnji popis (inventura)
  • Računovodstveni servis i udruga – dokumentacija o međusobnom odnosu
  • Stjecanje bez osnove – opomena
  • Prigovor potrošača udruzi
  • Stečaj
  • Nalog za službeno poslovanje

Comments are disabled.