Udruga.hr 22/2016

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: PATRICIA KUHTA, dobitnica Državne nagrade za koordinatora volontiranja
 • Ideje treba učiniti razumljivim svima
 • Nevladin sektor u Armeniji
 • Press-kit za udruge
 • Kako odabrati ime udruge
 • Kako u udrugu privući više članova
 • Uvjeti pod kojima javna trgovačka društva mogu sponzorirati i donirati udruge
 • Podsjetnik na obvezu predaje devetomjesečnog financijskog izvještaja za udruge
 • Kontrola udruga i njihovih financija
 • Autorske naknade – kome se mogu isplatiti i kako se oporezuju
 • Udruga kao obveznik plaćanja upravnih pristojbi
 • Prodaja izvan prodavaonica kao gospodarska djelatnost
 • Oporezivanje dohotka drugih osoba u sportu
 • Zabrana djelovanja sportskih udruga u teoriji i praksi
 • Pravni značaj pečata i žiga
 • Povrat neiskorištenih novčanih sredstava dobivenih natječajem
 • Zadužnica i bjanko zadužnica kao instrument osiguranja plaćanja
 • Radno vrijeme osoba zaposlenih u udrugama
 • Rad radnika udruge od kuće
 • Onemogućavanje provedbe ovrhe nad imovinom sportskog saveza
 • Kupnja opreme u EU
 • Naplata seminara u gotovini u eurima
 • Prodaja knjige koju je izdala udruga
 • Isticanje znakova za uzbunjivanje u poslovnim prostorima
 • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.