Udruga.hr 20/2016

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge RH
 • Odgovorne udruge najracionalnije koriste novac
 • Nevladin sektor u Estoniji
 • Projektni management u 4 faze
 • Kako organizirati učinkovit sastanak
 • Zašto je marketing opće dobrobiti koristan za udruge
 • Na koji način i uz koje uvjete udruge mogu prodavati robu na otvorenom prostoru
 • Izbjegavanje sukoba interesa u raspolaganju javnim sredstvima kojima se financiraju programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Osnovni elementi dopisa II
 • Strateško planiranje u neprofitnim organizacijama
 • Amaterske sportske udruge u ugostiteljstvu
 • Prijava nepravilnosti u radu udruge
 • Specifičnosti stečajnog postupka nad udrugom
 • Za koje se račune iz inozemstva mora platiti porez po odbitku
 • Ugovor o radu maloljetnika
 • Izračun kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom i sezonski radnici
 • Prava udruga prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
 • Rokovi zastare
 • Zaštita okoliša i udruge
 • Stegovna odgovornost članova udruge u sudskoj praksi
 • Plaćanje liječenja članu udruge
 • Obveza pečata na putnom nalogu
 • Plaćanje računa obrtniku u gotovini
 • Odluka o raspodjeli ostvarenog viška prihoda
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.