Udruga.hr 16/2015

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Ivana Jakir BajoNačelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna u Državnoj riznici
 • Strast i želja su ključni za uspjeh udruge
 • Nevladin sektor u Litvi
 • Programi potpore EU-a
 • Vodič kroz humanitarnu pomoć
 • Praktični primjeri sastavljanja određenih dijelova programa rada udruge
 • Izrada financijskog plana - novine
 • Obveza izrade samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola udruge
 • Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje namjeravaju koristiti sredstva javnih izvora
 • Isplate naknada sportskih klubova
 • Koje udruge moraju voditi jednostavno knjigovodstvo
 • Predaja godišnjeg financijskog izvještaja udruge koja vodi jednostavno knjigovodstvo
 • Porezni tretman darova koje sindikati daju članovima i ostali troškovi
 • Sprječavanje sukoba interesa kod sklapanja ugovora o javnoj nabavi
 • Udruge kao korisnici stručnog osposobljavanja za rad bez radnog odnosa
 • Redoviti otkaz ugovora o radu od strane radnika udruge
 • Otkaz radniku zbog nezadovoljenja na probnom radu
 • Stečajna masa ovrhovoditelja pravne osobe kao stranke u postupku
 • Honorari i podnošenje godišnje porezne prijave
 • Reinvestirana dobit kod udruga
 • Promjena statuta i upis likvidatora – koga se obavještava
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.