Udruga.hr 13/2015

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Zorislav Antun Petrović, antikorupcijski aktivist
 • Planiranje u organizacijama civilnog društva
 • Nevladin sektor u Rumunjskoj
 • Službena putovanja vanjskih suradnika u zemlji i popunjavanje obrasca JOPPD
 • Udružna tužba u aktidiskriminacijskim sporovima
 • Mogućnost dobivanja poticaja od HZZ-a i iz EU fondova
 • Polugodišnji financijski izvještaj udruge i izvještavanje o promjenama podataka u RNO
 • Poslovnik o radu izvršnog tijela udruge
 • Članarine kao izvor financiranja
 • Evidentiranje putnih naloga
 • Zaštita osobnih podataka članova udruge
 • Koje su razlike između udruga i vjerskih zajednica
 • Poslovanje i financijske poteškoće sportskih udruga
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Obveze udruga prema Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva
 • Obveze udruga prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
 • Ovlaštene udruge za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava
 • Plaćanje pretplate HRT-u
 • Jednakost plaća žena i muškaraca
 • PDV kod primljene jamčevine za zakup prostora
 • Porezna olakšica za građanina koji daje donaciju udruzi
 • Obveza volontera da pribavi suglasnost poslodavca
 • Usluge smještaja i prijevoza za amaterske sportske klubove
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.