Udruga.hr 12/2015

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
 • Intervju: Vjeran Piršić, Eko Kvarner
 • Planiranje u organizacijama civilnog društva
 • Udruge se moraju baviti i politikom
 • 23 ključne točke PR strategije za udruge
 • Nevladin sektor u Mađarskoj
 • Brendiranje udruge u 5 koraka
 • Isplate neoporezivih putnih troškova strancima
 • Evidentiranje obračunskih plaćanja
 • Evidentiranje sponzorstva
 • Poslovanje nakon prijave gospodarske djelatnosti
 • Dobili ste mail
 • Određene novine novog Zakona o udrugama - V. dio
 • Razmatranje praktičnog rješenja nekih pitanja obveznog sadržaja statuta udruge
 • Odredbe statuta udruge o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa
 • Novi pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu
 • Redoviti otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
 • Korištenje godišnjeg odmora u udrugama za 2015.
 • Kada udruga plaća porez na promet nekretnina
 • Pružanje usluga u turizmu od strane udruge
 • Pravni aspekti organiziranja javnih okupljanja
 • Isticanja podataka o udruzi na ulazu
 • Evidentiranje jamčevine u jednostavnom knjigovodstvu
 • Kako znati što je autorsko djelo
 • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.