TOP 2' odgovora na stručna pitanja za udruge

TOP 20 odgovora
na stručna pitanja za udruge

_

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr,
namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode

 • Datum: 17.9.2022. od 9:00 do 11:00 sati
 • Cijena: 450,00 kn (360,00 + 25% PDV)
 1. Što kada dnevnica financirana iz EU projekta prelazi dozvoljeni neoporezivi iznos?
 2. Kako isplatiti strancu Ugovor o djelu ili autorski honorar?
 3. Kada je udruga dužna sastaviti Upitnik o samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja?
 4. Da li je udruga obvezna voditi zasebno knjigovodstvo za prijavljenu gospodarsku djelatnost?
 5. Koje udruge nisu obveznici PDV-a nezavisno od veličine ostvarenog prometa?
 6. Koje udruge su obvezne plaćati porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića?
 7. Da li su donacije i potpore u novcu, dobrima i uslugama kojima tvrtke daruju udruge porezno priznati rashod?
 8. Što kada udruga želi isplatiti iznos veći od neoporezivog iznosa (2 kn/km ili 200 kn za dnevnice)?
 9. Kada udruga mora predati JOPPD obrazac i koji su rokovi za slanje?
 10. Što s automobilom udruge prilikom njenog zatvaranja?
 11. Da li Skupština udruge mora usvojiti financijsko izvješće prije dostave istoga nadležnim institucijama?
 12. Da li su propisane novčane kazne ako neprofitna organizacija ne donese i ne usvoji financijski plan za sljedeću godinu?
 13. Tko izdaje Izvadak iz Registra udruga?
 14. Tko je obveznik proračunskog računovodstva?
 15. Što je inkluzivno volontiranje?
 16. Može li se na temelju volontiranja polagati stručni ispit i/ili ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje?
 17. Kako udruga može isplatiti novčane nagrade natjecateljima sportskog natjecanja?
 18. Koja je razlika u poslovanju između zaklade i udruge?
 19. Koje pogodnosti udruga može ostvariti prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom?
 20. Što je bitno kod pisanja financijskog plana udruge?

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga

PRIJAVNICA

_

  MATERIJALI

  _