Zoom webinar: TOP 20 odgovora
na stručna pitanja za udruge

_

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr,
namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode

 • Datum: 25.11.2023. od 9:00 do 11:00 sati
 • Cijena: 100,00 eur (80,00 + 25% PDV)
 1. 1. Kako izgleda novi obračun plaće od 1.1.2024. godine?
  2. Tko i na koji način može koristiti neoprezivu paušalnu naknadu za rad?
  3. Koje su bitne izmjene Zakona o udrugama stupile na snagu ove godine?
  4. Kako platiti trenera prema novom Zakonu o sportu?
  5. Da li umjetničke organizacije mogu prodavati slike amaterskih umjetnika?
  6. Što sve udruga treba imati ukoliko želi prodavati vlastite proizvode na štandu?
  7. Koji je obvezni sadržaj Ugovora o radu nakon zakonskih izmjena?
  8. Koji su uvjeti da udruga može Skupštinu održati daljinskim putem?
  9. Tko zastupa udrugu kada prestane mandat tijelima udruge?
  10. Kada se plaća PDV na honorar?
  11. Da li udruga ili zaposlenik u udruzi mogu korisiti Revolut za transakcije?
  12. Koji su koraci ukoliko udruga želi otvoriti podružnicu?
  13. Da li si osnivači udruge mogu isplatiti dobit od gospodarske djelatnosti?
  14. Da li su sportski klubovi dužni napraviti izmjene Statuta radi novog Zakona o sportu?
  15. Kada udruga plaća PDV na uvoz dobara iz EU i trećih zemalja?
  16. Kada zaposlenik ima pravo na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor te kako napraviti obračun?17. Kako postupati u slučaju predaje pogrešnog polugodišnjeg ili godišnjeg financijskog izvještaja?
  18. Koju dokumentaciju je udruga dužna napraviti na kraju kalendarske godine?
  19. Kako izračunati dobit od gospodarske djelatnosti?
  20. Može li se udruga, i na koji način, pripojiti u drugu udrugu?

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga

PRIJAVNICA

_

  MATERIJALI

  _