Ksenija Sanjković

Fotografija: PIXSELL

Predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva

_

U službi smo zaštite javnih interesa

Ksenija Sanjković
Ksenija Sanjković
Ksenija Sanjković

|Udruga.hr| Možete li nam predstaviti zanimanje aktuar, obzirom da prosječnom čitatelju to zanimanje i nije previše poznato?
Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike. Posao aktuara uključuje analizu podataka iz prošlosti, procjenu postojećih rizika i razvoj modela za projekciju budućih događaja.

Aktuari i njihova profesija, kao i u Hrvatskoj niti u svijetu, obično nisu poznati prosječnom stanovniku, jer ih nema mnogo.

|Udruga.hr| Koje je obrazovanje potrebno za tu profesiju?
S obzirom na to da su za posao aktuara potrebna matematička znanja te razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, da bi se postalo ovlaštenim aktuarom kao i članom Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), potrebno je nakon diplomskog studija završiti specijalistički studij aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu, položiti dodatna 4 ispita u organizaciji HAD-a (pravo, računovodstvo i praksu osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH te profesionalizam) te steći odgovarajuće radno iskustvo na aktuarskim poslovima. Osim toga, HAD posebnu pozornost posvećuje organizaciji edukacije te kontinuiranog profesionalnog usavršavanja svojih članova, što je sukladno Statutu društva kao obveza s obzirom na članstvo HAD-a u međunarodnim aktuarskim udruženjima.

|Udruga.hr| Koje grane djelatnosti zapošljavaju aktuare?
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja. Oni rade na razvoju osigurateljnih proizvoda, kalkulaciji premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanju imovinom i obvezama i drugim poslovima bitnim za poslovanje društava za osiguranje. Aktuarska znanja nužna su i državnim tijelima nadležnim za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i mirovinskih fondova.

Aktuarske tehnike i znanja mogu se koristiti i u drugim područjima. Aktuarska analiza demografskih kretanja pučanstva i kretanja u gospodarstvu nužna je kod dugoročnog planiranja državnih izdataka za troškove obrazovanja, mirovina, zdravstva, transporta i drugih usluga. Aktuari sve više rade u području bankarstva i tržišta kapitala, na investicijskim projektima i drugdje gdje je potrebno primijeniti složene matematičke proračune na probleme s financijskim implikacijama.

|Udruga.hr| Ove godine je Hrvatsko aktuarsko društvo, proslavilo dvadesetgodišnjicu svoga postojanja. Zašto je važno biti članom društva aktuara, tko su članovi HAD-a i koji su mu zadaci?
Zadaci odnosno ciljevi HAD-a su, kako je to definirano i Statutom Društva, praćenje i razvoj aktuarskih znanstvenih i stručnih disciplina, izučavanje i promicanje praktičnih primjena aktuarskih disciplina, ujedinjenje i promicanja znanstvene i stručne izobrazbe aktuara u suradnji s visokoškolskim i drugim ustanovama, međunarodnim aktuarskim udrugama i ostalim srodnim udrugama te promidžba aktuarske znanosti i struke.

Društvo je prije 20 godina osnovalo 15 članova osnivača, a danas ima 116 redovnih članova, 37 pridruženih i 2 počasna člana.

|Udruga.hr| Kako se postaje članom HAD-a?
S obzirom na to da se od članova HAD-a očekuje da budu „fit & proper“ odnosno da osim odgovarajućeg obrazovanja i radnog iskustva od najmanje 2 godine na aktuarskim poslovima, imaju i odgovarajući ugled i integritet, da bi se postalo članom HAD-a potrebna je i preporuka dva redovna člana HAD-a.

|Udruga.hr| Hrvatsko aktuarsko društvo je redovni član International Actuarial Association (IAA) i Actuarial Association of Europe (AAE). Što je cilj ovih udruženja?
Cilj ovih udruženja je prepoznavanje i promocija aktuarske struke u poslovima povezanim s financijskim uslugama i upravljanjem rizicima kako bi se dopridonijelo zaštiti javnog interesa. Članstvo u IAA-a je bilo preduvjet za pristupanje HAD-a CERA globalnom udruženju („CERA Global Association), čime je članovima HAD-a omogućeno dodatno usavršavanje u području upravljanja rizicima te mogućnost stjecanja međunarodno priznate kvalifikacije iz područja upravljanja rizicima tzv. CERA licence.

|Udruga.hr| Početkom godine implementirana je regulativa Solventnost II, u čijim je pripremama i vaše društvo intenzivno sudjelovalo. Što se željelo postići novom regulativom?
Novom regulativom željela se postići bolja zaštita ugovaratelja osiguranja i osiguranika kroz prepoznavanje djelotvornog upravljanja rizicima.

S druge strane, nova regulativa donijela je aktuarima složenije postupke procjena i potrebu za dubljim i detaljnijim analizama od onih koje su dosad korištene te uvela nove ključne funkcije – aktuarsku funkciju i funkciju upravljanja rizicima. S uvođenjem nove regulative Solventnost II povećala se potreba za aktuarima, ali i potreba za daljnjom edukacijom aktuara, osobito u području upravljanja rizicima što je i bio jedan od razloga udruživanja aktuarskih društava članica IAA u CERA globalno udruženje.

|Udruga.hr| Prema istraživanju europske agencije za zapošljavanje Career Cast pokazalo se da je zanimanje aktuar na vrhu ljestvice najboljih zanimanja. Je li zanimanje za aktuarsku struku u porastu u našoj zemlji?
Upravo je u tijeku školovanje 7. generacije studenata, ujedno i najbrojnije, na specijalističkom studiju aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu, po čemu možemo zaključiti da interes za ovim zanimanjem u Hrvatskoj u porastu. S druge strane, na tržištu i dalje postoji nedostatak kvalificiranih aktuara, kako u Hrvatskoj, tako i općenito u razvijenim zemljama. U zadnjih nekoliko godina svjedoci smo potražnje za hrvatskim aktuarima u drugim državama Europske unije (Austriji, Njemačkoj, Engleskoj).

|Udruga.hr| Možete li nam otkriti planove vašeg društva u narednim godinama?
S obzirom na to da jedan od glavnih ciljeva Društva edukacija aktuara, i u narednim godinama planovi Društva usmjereni su na organizaciju aktuarske edukacije kao i na suradnju s drugim institucijama (PMF-om, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskim uredom za osiguranje, Europskom aktuarskom akademijom) u vezi s aktuarskom edukacijom.

S istim ciljem, u organizaciji HAD-a pod nazivom „Jedina konstanta je promjena“ u lipnju ove godine organizarana je prva Hrvatska aktuarska konferencija. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva financija i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a na njoj su sudjelovali uvaženi domaći i strani predavači iz akademski zajednice te osigurateljni stručnjaci. Cilj nam je da ova konferencija postane tradicionalna te da se kroz nju promiče značaj aktuarske znanosti i struke, kao i uloge osiguranja općenito u suvremenom društvu.

Posebni nam je izazov promovirati aktuarsko zanimanje izvan tradicionalnih područja osiguranja, kako bi se aktuarska znanja i vještine u budućnosti mogla još više iskoristiti u svrhu javnog interesa.