Igor Roginek

Fotografija: PIXSELL

Koordinator udruge ACT Grupa

_

Mi predstavljamo snagu zagovaračkih procesa i kreiranje javnih politika

Igor Roginek

Kroz 14 godina djelovanja, poduprli su osnivanje 12 organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća, sedam regionalnih i nacionalnih mreža te inicirali i pomogali u razvoju više stotina neprofitnih organizacija. Impresivne brojke zaokružuju projekti kojih su proveli više od 140 s više od 450 partnerskih organizacija, a ukupan broj direktnih korisnika ACT Grupe prelazi 74 tisuće!

|Udruga.hr| Predstavite nam ukratko ACT Grupu (konzorcij društvenih poduzeća).
Udruga ACT Grupa je razvojna, potporna i suradnička organizacija, vodeći primjer društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i regiji. To je konzorcij sedam društvenih poduzeća koji društveno poduzetništvo razvija u područjima zelene ekonomije i socijalnih usluga. Uključujemo i povezujemo organizacije i pojedince koji promiču i razvijaju društvenu ekonomiju u Hrvatskoj i regiji. Osnovana je 2013. godine i preuzela dio djelatnosti od udruge Autonomni centar – ACT koja je od 2003. djelovala kao inkubator društvenih poduzeća. Godine 2016. Autonomni centar je pripojen ACT Grupi. Kroz 14 godina djelovanja, (su)osnovali smo 12 organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća, sedam regionalnih i nacionalnih (prvenstveno zagovaračkih) mreža te inicirali i pomagali u razvoju više stotina neprofitnih organizacija. Uprihodovano je 33 milijuna kuna, provedeno je više od 140 projekata s više od 450 partnerskih organizacija. Ukupan broj direktnih korisnika ACT Grupe prelazi 74 tisuće. U 2013. godini ACT Grupa je (kao prva hrvatska organizacija) započela s mjerenjem društvenog utjecaja svog djelovanja, te od tada redovito objavljuje Izvještaje o društvenom utjecaju. Više od stotinu radnika, stotine volontera, vanjskih suradnika, stotine podržavatelja ACT Grupe iz lokalne i šire zajednice ostavili su neizbrisiv trag u procesima razvoja društvenog kapitala, civilnog društva i društvene ekonomije u Hrvatskoj i regiji.

Promocija neprofitnog poduzetništva

|Udruga.hr| Kako ste, prvi u Hrvatskoj, došli na takvu ideju i u čemu je prednost konzorcija?
Priča zapravo započinje još u siječnju 2003. godine kada je s radom započela jedna od najaktivnijih organizacija civilnog društva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj – udruga Akcija za civilnu transparentnost – ACT. U veljači 2007. godine udruga mijenja naziv u Autonomni centar i donosi odluku o osnivanju prvog društvenog poduzeća – ACT Printlab d.o.o., s ciljem promocije neprofitnog poduzetništva, poticanja razvoja civilnog društva u SZ Hrvatskoj i ostvarivanja dodatnih prihoda kako bi se osigurala financijska stabilnost udruge. U narednim godinama kroz multisektorska partnerstva i projekte osniva nekoliko društveno-poduzetničkih organizacija koje se krajem 2013. godine udružuju u ACT Grupu. Zaključili smo da je neracionalno i nepotrebno da svaka od organizacija članica ima svoje knjigovodstvo, svoje stručnjake za javnu nabavu i upravljanje financijama, stručnjake za pripremu i provedbu projekata, marketing i slično. Osim zajedničkog dijeljenja i upravljanja resursima (kako financijskih i materijalnih tako i međusobno dijeljenje znanja i iskustva) i centralizacija administrativnih i financijskih funkcija, prednost ovakvog tipa konzorcija  je veća snaga u zagovaračkim procesima i procesima kreiranja javnih politika, zajednička promocija i nastup na tržištu roba i usluga, te svakako i veća financijska stabilnost kroz različite interne fondove koje smo pokrenuli.

|Udruga.hr| Kako funkcionira i koji je vaš segment posla?
ACT Grupa uključuje i povezuje organizacije i pojedince koji promiču i razvijaju društvenu ekonomiju u Hrvatskoj i regiji. Vođeni iskustvom akumuliranim u proteklih 14 godina rada prepoznajemo potrebe i probleme, nudimo i primjenjujemo inovativna riješenja za održivi razvoj lokalnih zajednica i dobrobit društva. Konzorcij zapošljava preko 40 radnika te aktivno uključuje društveno isključene skupine (preko 50% radnika) poput osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, starijih osoba nižeg obrazovanja, dugotrajno nezaposlenih žena, mladih bez radnog iskustva i slično. Tehnički potporni dio ACT Grupe zapošljava 5 osoba, stručnjake za vođenje projekata, edukaciju i poslovno savjetovanje, marketing, organizacijski razvoj, financije i javne politike. Nudimo edukaciju, savjetovanje i podršku u svim tim procesima, a organizacije članice konzorcija mogu ponuditi čitav niz dodatnih usluga. Ključna načela djelovanja ACT Grupe su dobrovoljno i otvoreno članstvo, demokratsko upravljanje i ekonomsko sudjelovanje članova, autonomija i neovisnost, suradnja s drugim akterima društvene ekonomije, skrb za zajednicu i kontinuirano obrazovanje, obuka i informiranje. Bez svega toga ne bi bilo niti ACT Grupe.


|Udruga.hr| Koje su tvrtke članice i kako se međusobno koordiniraju?
U ACT Grupi eksperimentiramo s različitim poslovnim modelima i različitim ustrojstvenim oblicima naših društvenih poduzeća. Tako u članstvu imamo udruge, zadruge, društva s ograničenom odgovornošću i ustanove. Prvo osnovano društveno poduzeće bio je ACT Printlab d.o.o., studio za grafički i web dizajn te tisak. Brojne udruge, tvrtke i institucije koriste njihove profesionalne i kvalitetne usluge i inovativne proizvode poput Ekoteke, rokovnika izrađenog od recikliranih materijala.  ACT Konto d.o.o. je  knjigovodstveni i računovodstveni servis specijaliziran za neprofitne organizacije. Nadavno su predstavili inovativni kalendar “Šrajbek” koji objedinjuje sve zakonske rokove za dostavu dokumentacije i financijsko izvještavanje udruga. Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec sakuplja otpadni tekstil, redizajnira i reciklira tekstilne proizvode, nudi usluge krojenje i šivanja, te direktno utječe na smanjenje otpada i zapošljavanje ranjivih skupina. Centar za pomoć u kući Međimurske županije je ustanova socijalne skrbi koju smo osnovali u partnerstvu s Međimurskom županijom na principu javno-civilnog partnerstva s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih. Organizira prehranu, obavlja kućne poslove, brine se osobnoj higijeni i zadovoljava druge svakodnevne potrebe starih i nemoćnih osoba u njihovim domovima. Socijalna poljoprivredna zadruga Domaći vrt zapošljava ranjive skupine, proizvodi i prodaje organsko voće, povrće, žitarice i ljekovito bilje te educira o ekološkoj proizvodnji. Društveno poduzeće Zeleni prostori d.o.o. nudi usluge čišćenja stambenih i poslovnih prostora te uređenja okućnica i javnih prostora. Nedavno osnovano Učilište za društvenu ekonomiju nudit će različite formalne i neformalne edukacijske programe te će referentni centar znanja i podrške društvenoj ekonomiji u Hrvatskoj i regiji. Tu je još i Volonterski ured Međimurja, trenutačno kao program unutar ACT Grupe, no s planom formalne registracije i osamostaljivanja i širenja na područje cijele Sjeverozapadne Hrvatske. Do polovice 2017. planiramo pokrenuti i Zakladu lokalne zajednice. Sve organizacije imaju autonomiju u svojem poslovanju, a cjelokupna koordinacija provodi se na razini menadžmenta i tehničko-potpornog tima ACT Grupe.


|Udruga.hr| Na koji način se financirate?
Udruga ACT Grupa financira se kao i sve ostale organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj – putem javnih natječaja. U našem slučaju to se uglavnom odnosi na europske natječaje, a u manjoj mjeri na potpore iz nacionalnih izvora poput ministarstava i drugih tijela. ACT Grupa ima i dugogodišnju partnersku suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva kroz Program regionalnog razvoja u sklopu kojeg djelujemo kao Regionalni centar podrške za Sjeverozapadnu Hrvatsku. Ako govorimo o konsolidiranom proračunu cijelog konzorcija onda 55% prihoda dolazi od prihoda djelatnosti na tržištu, oko 45% iz javnih izvora na nacionalnoj ili europskoj razini i tek nekih 0,1% iz lokalnih proračuna Grada ili Županije. Naši podaci govore da je kroz različita davanja u lokalni proračun vraćeno 30% više sredstava nego je iz njega primljeno, dok je u državni proračun uplaćeno 97% više sredstava nego je iz njega primljeno.


Nedovoljna suradnja svih dionika

|Udruga.hr| Ima li država sluha za udruge i pomaže li im dovoljno?
Uloga države nije da pomaže udrugama već da im osigura okruženje u kojem će one moći samostalno i nesmetano djelovati i razvijati se u skladu sa svojom misijom i vizijom. Hrvatska ima vrlo dobar institucionalni okvir za razvoj civilnog društva. Još 2012. godine usvojena je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, strateški dokument kojim se izražava politika Vlade u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i važnog sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije. Vladin Ured za udruge, Nacionalna zaklada i Savjet za razvoj civilnoga društva, svaki sa svojom ulogom, temelji su tog sustava. Trebalo je jako puno vremena, truda, rada i razumijevanja svih dionika da se takav poticajni i potporni sustav uspostavi, da se osigura participativnost i transparentnost u donošenju odluka i financiranju organizacija civilnog društva. Nažalost, u posljednjih godinu dana imali smo priliku svjedočiti pokušajima sustavnog urušavanja tih temelja od strane samih institucija vlasti i jednog dijela udruga – od različitih oblika napada i opstrukcije normalnog rada Nacionalne zaklade i Zaklade Kultura nova, preko uskraćivanja potpora neprofitnim medijima, nepoštivanja ustaljenih pozitivnih praksi uključivanja zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka kroz javna savjetovanja, neodržavanje sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja udruga iz državnog proračuna, pa sve do Vladinog izigravanja i obezvrjeđivanja vlastitog Savjeta za razvoj civilnog društva. Odluke bivše Vlade su bez odgode snažno pogodile organizacije civilnog društva u različitim područjima djelovanja te je velik broj njih bio primoran na hitnu obustavu aktivnosti, ili značajno smanjenje njihova opsega, uz nužnosti smanjenja operativnih kapaciteta i hitnih otkaza ugovora o radu u 2016. godini. Mjere su u najvećoj mjeri pogodile organizacije koje u svom djelovanju pružaju usluge najslabijima, odnosno, onima kojima sustav postojećih institucija u RH ne pruža nužnu pravnu ni socijalnu zaštitu, kao što su osobe s invaliditetom, osobe u riziku od društvene isključenosti te manjine i mladi. Nažalost, usprkos nekim pozitivnim pomacima, čini se da niti aktualna Vlada ništa nije naučila iz pogrešaka prethodne i da nastavlja s sustavnim urušavanjem institucionalnog okvira za razvoj civilnoga društva, samo hineći otvorenost, transparentnost, demokratičnost, uključenost i spremnost na dijalog s drugim dionicima demokratskih procesa.


|Udruga.hr| Kakvi su vam daljnji planovi?
Nastavit ćemo s razvojem različitih društvenih poduzeća i aktivno raditi na razvoju civilnog društva i društvene ekonomije u Hrvatskoj i regiji. Voljeli bismo vidjeti i druge slične konzorcije u drugim sredinama i spremni smo im pružiti podršku u tim procesima. Kao razvojna, potporna i suradnička organizacija, koju čine motivirani, predani i kvalificirani ljudi, želimo se dodatno pozicionirati i biti prepoznati po kvaliteti proizvoda i usluga. ACT Grupu vidimo kao ključni resursni centar za razvoj društvenog kapitala u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, vodeći primjer društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i europski primjer dobre prakse društvenog uključivanja i radne integracije.