Helena Beus

Fotografija: PIXSELL

Ravnateljica Ureda za udruge Vlade RH

_

Stalno unapređenje kvalitete suradnje civilnog društva i države

Helena Beus
Helena Beus
Helena Beus

Ured za udruge ove godine obilježava dvadeset godina svojeg djelovanja te namjerava izdati publikaciju i kratki film u kojima će predstaviti bogatu povijest djelovanja, suradnje i partnerstva Ureda za udruge.

Ured je usmjeren stalnom unapređenju kvalitete suradnje civilnoga društva i države te ima misiju osiguravati poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje udruga te podupire razvoj snažnog i autonomnog civilnoga društva kao nezaobilaznog partnera države u pripremi i provedbi javnih politika.

|Udruga.hr| Nedavno ste preuzeli funkciju ravnateljice Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Kakvo ste stanje „zatekli“ i koji su bili Vaši prvi koraci na novoj funkciji?
Nakon imenovanja na mjesto ravnateljice Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i dolaskom u Ured zatekla sam kontinuitet rada Ureda i redovne aktivnosti koje su se odvijale kroz ulogu Ureda kao Provedbenog tijela razine 1. Također, došlo je do proširenja i s novim aktivnostima, konkretnije sa Švicarskim fondom. Naime, Ured za udruge sudjeluje u provedbi Švicarsko – hrvatskog programa suradnje, kojim se osnažuje doprinos organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije te razvijanju švicarsko-hrvatska partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Moji prvi koraci na novoj funkciji bili su vezani za završetak procesa za Švicarsko – hrvatski program suradnje te raspisivanje natječaja.

Također, u srpnju je organizirana i održana sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojoj sam se upoznala s članovima i članicama toga savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske i dobila uvid u dosadašnji rad šestog saziva. Na sjednici su definirane buduće aktivnosti te je istaknuta komunikacija s Vladom vezano za postupak daljnjeg rada na novoj Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

U srpnju 2018. godine u Tbilisiju u Gruziji održan je 5. Globalni summit Partnerstva za otvorenu vlast na kojem je, među ukupno 78 zemalja iz cijeloga svijeta, 20 lokalnih vlada i tisućama predstavnika civilnoga društva, sudjelovao i velik broj visokih dužnosnika EU zemalja i zemalja regije. Zajedno s izaslanstvom Ureda za udruge na Summitu smo, kao kontakt  točka Partnerstva za otvorenu vlast, sudjelovali  na sastancima Upravljačkog odbora na operativnoj i na ministarskoj razini, te na konferenciji Kontakt točaka gdje smo prezentirali svoju praksu i sudjelovali u raspravi o transparentnosti financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva. U suradnji s kolegama iz Rumunjske, Slovačke i Estonije sudjelovali smo i u organizaciji dobro posjećene radionice „Uključivanje građana u donošenje odluka“ na kojoj su prezentirana iskustva vezana uz sustav „e-Savjetovanja“. Po povratku iz Gruzije održana je 3. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Članovi Savjeta utvrdili su prijedlog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2018. do 2020. godine zajedno s rokovima njegove izrade te procedurom donošenja i provedbe, prije slanja Vladi RH na usvajanje.

Ne manje važno, Ured za udruge ove godine obilježava i dvadeset godina svojeg djelovanja te nam je namjera izdati publikaciju i kratki film u kojima bismo predstavili bogatu povijest djelovanja, suradnje i partnerstva Ureda za udruge.

|Udruga.hr| Planirate li uvoditi promjene u rad Ureda za udruge?
Promjene u radu odnosit će se na još učinkovitiji rad u obavljanju poslova. Također pred Uredom su novi zadaci i izazovi i u tom kontekstu potrebno je ustrojiti najučinkovitiji oblik daljnjeg djelovanja što podrazumijeva daljnja poboljšanja, unapređenja i  odgovaranja na nove izazove u društvu, uključujući i potrebe razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

|Udruga.hr| Koliko će Vam nova funkcija biti svojevrsni izazov. Pretpostavljate li i s kojim ćete se možebitnim preprekama suočavati?
S obzirom na dugogodišnje iskustvo u ulozi osobe koja je rukovodila svim oblicima podrške u Gradu Zagrebu za udruge mladih i za mlade, ovu funkciju doživljavam kao proširenje dosadašnjeg profesionalnog iskustva i određeni poticaj da svojom stručnošću i zalaganjem pružim dodatni doprinos kvalitetnom funkcioniranju i djelovanju Ureda za udruge.

|Udruga.hr| Koja je uloga Ureda za udruge i da li je ispunjava?
Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan s ciljem stvaranja uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Ured je usmjeren stalnom unapređenju kvalitete suradnje civilnoga društva i države te ima misiju osiguravati poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje udruga te podupire razvoj snažnog i autonomnog civilnoga društva kao nezaobilaznog partnera države u pripremi i provedbi javnih politika. Želim naglasiti kako ove godine dvije institucije za podršku razvoju civilnoga društva obilježavaju važne obljetnice učinkovitog djelovanja. Tim povodom najavila bih zajedničko obilježavanje djelovanja Ureda za udruge i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, koje su kroz impresivnih 20 odnosno 15 godina međusobne suradnje i partnerstva gradile kvalitetan institucionalni okvir za podršku razvoja civilnog društva. Ovakav institucionalan okvir bio je ključan za pozitivne društvene promjene u Republici Hrvatskoj. Zajedničko obilježavanje predviđeno je za mjesec studeni.

|Udruga.hr| Koje projekte  Ured priprema do kraja godine?
Do kraja godine u pripremi su natječaji koje financiramo iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020:

Sve informacije o brojnim natječajima koji su najavljeni za objavu u ovoj godini nalaze se na mrežnoj stranici www.esf.hr.

Također, kako sam već ranije spomenula, raspisana su dva natječaja u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije i Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj, a provedba projekata očekuje se krajem ove godine to jest početkom 2019. godine.

|Udruga.hr|  Koliko je financijskih sredstava namijenjenih udrugama bilo predviđeno za 2018. godinu?
U okviru Europskog socijalnog fonda ukupna sredstva planirana za 2018. godinu su preko 60 milijuna kuna za natječaje koji su već u provedbi – Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa i Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja, te natječaj koji je u procesu ugovaranja Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Troškove za natječaje koje ćemo raspisati do kraja godine imat ćemo tek u sljedećoj godini s obzirom na dužinu procesa ugovaranja projekata koje očekujemo u prvom kvartalu 2019.

U okviru I. komponente programa IPA, u 2018. godini planirano je 2 milijuna kuna za završna plaćanja projektima koji su se provodili u tri grant scheme u okviru programa IPA 2012 “Organizacije civilnoga društva – Mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje standarda EU”.

Također, tijekom cijele godine otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova u vrijednosti od 6 milijuna kuna. Ured za udruge od travnja 2011. godine svake godine putem ovog Poziva pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.

U okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje raspisana su dva natječaja – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije (31.5. milijuna kuna) i Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj (12.3 milijuna kuna) te očekujemo isplatu predujmova u iznosu od 8 milijuna kuna.

|Udruga.hr| Da li je Zakon o udrugama, donesen prije nekoliko godina,  potpuno zaživio u praksi i uveo red u poslovanje udruga?
Zakon o udrugama donesen 2014. godine stavio je veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga putem novog Registara udruga, u kojem su sada dostupni, uz statut udruga i ostali podaci o radu udruga, što je uređeno novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva još su 2015. godine izradili Vodič za osnivanje udruge. U Vodiču su istaknute ključne odredbe Zakona o udrugama i Pravilnika vezane uz postupak osnivanja i registracije udruga, a dodatno su naglašene odredbe koje su novina u odnosu na Zakon o udrugama koji je bio na snazi do 1. listopada 2014. godine.

U ožujku 2015. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila je, sukladno članku iz Zakona o udrugama, a na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci dodjele bespovratnih sredstava iz javnih izvora projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Primjenjivanjem navedenih kriterija, mjerila i postupaka postignuto je učinkovitije, racionalnije i transparentnije korištenje dodijeljenih sredstava. Ured za udruge objavio je Priručnik za postupanje u primjeni navedene Uredbe nastojeći dati što je moguće više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

|Udruga.hr| Da li se planira njegova dopuna ili izmjena, odnosno da li je ona potrebna?
U planu je priprema za istraživanje za iduću godinu koje će se odnositi na vrednovanje učinaka provedbe i primjene Zakona o udrugama, konkretnije koje je dobrobiti i izazove novi normativni okvir donio organizacijama civilnoga društva u procesima razvoja i podrške razvoju civilnom društvu. Na osnovu analize bit ćemo u mogućnosti predložiti moguće izmjene ili dopune.

|Udruga.hr| Kakva je suradnja s udrugama u provedbi  javnih politika?
Izvrsna. Još 2009. godine donesen je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, koji zajedno sa Zakonom o pravu na pristup informacijama čini kvalitetan normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Uspostavom portala „e-Savjetovanja“, što su potaknule i pozdravile organizacije civilnoga društva, poslovni sektor i konačno građani, postignut je značajan iskorak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jer je omogućio zainteresiranoj  javnosti da sudjeluje u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Ured za udruge od svog osnutka djeluje na uspostavljanju povjerenja i izgradnji dijaloga između Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva, a ovu važnu ulogu obavljat će i ubuduće.

                                                                                         Svjetlana Pećinar