Europska unija pristupa Istanbulskoj konvenciji donošenjem dviju odluka Vijeća. Istanbulska konvencija sveobuhvatan je pravni okvir usmjeren na zaštitu žena od svih oblika nasilja te na sprječavanje, procesuiranje i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pristupom će EU kao cjelina biti vezana ambicioznim međunarodnim standardima. Povjerenstvo je tim povodom objavilo sljedeće priopćenje:

Predsjednica Ursula von der Leyen rekla je:

Europa je na strani žena, kako bi ih zaštitila od nasilja. Sve žene i djevojke zaslužuju život bez nasilja, vrijeme je za pravdu i jednakost. Danas Europska unija šalje snažan signal: odlučni smo spriječiti, osuditi i boriti se protiv nasilja nad ženama i djevojčicama u svim njegovim oblicima.

Sljedeći koraci

Nakon današnjeg donošenja dviju odluka Vijeća o pristupanju EU pod švedskim predsjedanjem Vijećem EU, one će biti objavljene u Službenom listu. Potpisani instrument o pristupanju bit će pohranjen kod Vijeća Europe nakon stupanja na snagu ovih odluka Vijeća, što će se dogoditi dvadesetog dana nakon dana njihove objave u Službenom listu. Konvencija će za Europsku uniju stupiti na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri mjeseca nakon datuma polaganja isprave o pristupanju kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Pozadina

Komisija je predložila pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulskoj konvenciji, 2016. godine, tražeći široko pristupanje, pokrivajući i isključivu i podijeljenu nadležnost. Ovog svibnja Europski parlament je velikom većinom glasao za davanje suglasnosti EP-a za pristupanje EU. Pristupanje EU-u donijet će značajnu vrijednost na razini EU-a, i politički i pravno.

Istanbulska konvencija sveobuhvatan je i moćan pravni instrument za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i za zaštitu žrtava. Priznaje da nasilje nad ženama predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava. Bavi se nasiljem nad ženama kroz mjere usmjerene na sprječavanje nasilja, zaštitu i potporu žrtvama te kazneni progon počinitelja.

Druge inicijative EU-a za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja:

U sklopu inicijative „Novi poticaj za europsku demokraciju“, Komisija je 8. ožujka 2022. usvojila prijedlog direktive za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj prijedloga je osigurati da se najozbiljniji oblici nasilja nad ženama kriminalizirani diljem EU-a, poput silovanja, genitalnog sakaćenja žena i cyber nasilja, uključujući cyber uhođenje i dijeljenje intimnih slika bez pristanka.

Europska komisija predana je sprječavanju i borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja, kao što je navedeno u Strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost 2020.-2025. Akcijski plan o europskom stupu socijalnih prava ponovno potvrđuje predanost predlaganju novih pravila za zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, uključujući uznemiravanje na poslu na temelju spola. Komisija financira projekte i organizacije za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja kroz program Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Na međunarodnoj razini, Akcijski plan o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena u vanjskim odnosima 2020. – 2025. (GAP III) pruža ambiciozan okvir vanjske politike za postizanje napretka u rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. EU će nastaviti s naporima u suzbijanju seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u cijelom svijetu, uključujući sukobe i izvanredna stanja. Na primjer, globalna inicijativa Spotlight, s početnim ulaganjem EU-a od 500 milijuna eura, ima za cilj eliminirati sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama. EU je nadalje aktivan član Poziva na akciju za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja u izvanrednim situacijama, globalne inicijative više dionika s više od 100 članova čiji je cilj potaknuti promjene i poticati odgovornost humanitarnog sustava za rješavanje problema rodno uvjetovanog nasilje od najranijih faza krize.

Jedna od tri žene doživjela je fizičko ili seksualno nasilje od svoje 15. godine. Rodno uvjetovano nasilje je nespojivo s europskim vrijednostima i ne smijemo ga tolerirati. Pozdravljam pristupanje EU Istanbulskoj konvenciji kao važan korak u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Potičem sve članice Steps da poduzmu potrebne radnje kako bi spriječili ovo nasilje i osigurali učinkovitu zaštitu i podršku svim žrtvama.

Věra Jourová, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost – 1.6.2023.

Ovo pristupanje šalje jasnu poruku žrtvama obiteljskog nasilja. Kršenje njihovih ljudskih prava negativno utječe na opću dobrobit žena i onemogućuje im puno sudjelovanje u društvu. To utječe na njihove obitelji, njihovu zajednicu i društvo u cjelini. Nećemo živjeti u istinski poštenoj i ravnopravnoj Uniji sve dok žene i djevojčice ne budu živjele bez straha, nasilja i svakodnevne nesigurnosti.

Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost – 01.06.2023.