Više od polovice poduzeća u EU-u uvodi inovacije, Hrvatska na 55 posto

Ulaganje u istraživanje i inovacije ulaganje je u budućnost Europe. Poslovna inovacija odnosi se na širok raspon aktivnosti koje poduzeća poduzimaju kako bi implementirala inovacijske procese, razvila nove proizvode ili usluge i iznijela ih na tržište. Anketa o inovacijama u zajednici (CIS) izvještava o dvije vrste inovacija: inovacija proizvoda i inovacija poslovnih procesa. Najnoviji rezultati CIS-a pokazuju da je više od polovice (53%) svih poduzeća u EU prijavilo neki oblik inovacijske aktivnosti u razdoblju 2018.-2020.

Najveći udio inovativnih poduzeća zabilježen je u Grčkoj (73% svih poduzeća), zatim u Belgiji (71%), Njemačkoj i Finskoj (obje po 69%) i Cipru (66%). Nasuprot tome, najniža inovacijska aktivnost zabilježena je u Rumunjskoj (11%), Latviji (32%), Mađarskoj i Španjolskoj (obje 33%) i Poljskoj (35%).

Srednje i velike tvrtke su inovativnije

Distribucija poduzeća prema veličini u smislu inovacija proizvoda i/ili poslovnih procesa u razdoblju 2018. – 2020. pokazala je da je vjerojatnije da će velika poduzeća (250+ zaposlenika) uvoditi inovacije (74%) nego srednja poduzeća (50 – 249 zaposlenika) poduzeća (60%).

Podaci pokazuju da je gotovo sedam od deset velikih tvrtki uvelo inovaciju poslovnog procesa (69%), a više od polovice uvelo je inovaciju proizvoda (55%). U velikoj većini poduzeća označenih kao mala (10-49 zaposlenika), samo gotovo četiri od deset bili su inovatori procesa, a otprilike jedna četvrtina bili su inovatori proizvoda.

Izvor: Eurostat