Nije samo dovoljno dobro biti nerasist’, kaže Micaela Moua, koordinatorica EU-a za borbu protiv rasizma, ‘Moramo biti antirasisti

Za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv rasizma 2023. pitali smo koordinatora EU-a za borbu protiv rasizma što svatko od nas može učiniti u borbi protiv rasizma i ulogu Europske unije u suočavanju s rasizmom. Ubojstvo Georgea Floyda 2020. izazvalo je globalni val gnušanja, s prosvjedima Black Lives Matter koji su izbili u gradovima diljem svijeta pozivajući na revoluciju ljudskih prava. Nakon toga, EU je pokrenula svoj prvi akcijski plan protiv rasizma kao dio globalnog pokreta prema rasnoj pravdi.

Izazov za Europsku uniju je ispuniti vlastiti moto “Ujedinjeni u različitosti”. Izazov za svakoga od nas je suočiti se s rasizmom na individualnoj razini.

Prvi korak da postanete antirasist, kaže ona, je ‘osjećati se ugodno u neugodnim razgovorima.’

Bivša profesionalna košarkašica, Moua je imala 15 godina iskustva radeći na nediskriminaciji i antirasizmu na osnovnim, lokalnim i nacionalnim razinama vlasti u svojoj rodnoj Finskoj prije nego što je 2021. preuzela ulogu prve EU koordinatorice za borbu protiv rasizma.

Rasizam postoji

Rasizam postoji, to se ne može poreći i utječe na cijelo društvo. “A ako ne razgovaramo o tome, to ne znači da će jednostavno nestati”, kaže ona.

Većina nas vjeruje da je rasizam pogrešan, kaže Moua, Ali biti antirasist na individualnoj razini znači ići dalje od pukog govorenja da je rasizam pogrešan i aktivno ga pokušati zaustaviti kada se takve situacije pojave u vašem društvenom okruženju. 

Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma sveobuhvatan je politički alat koji ima za cilj pojačati djelovanje protiv rasizma i promicati jednakost u EU-u u razdoblju od pet godina. Države članice ključni su akteri u osiguravanju stvarne promjene na nacionalnoj razini te ih se potiče na usklađivanje podataka o jednakosti i korištenje dokaza za razvoj učinkovitije politike.

Akcijski plan je horizontalni alat koji ima za cilj uključiti antirasizam u sva područja politike Komisije, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, digitalizacija, mladi i drugo, kaže Moua. Plan prepoznaje mnoge različite oblike rasizma kao što su, na primjer, anticrnački rasizam, anticiganizam, antiazijski i antisemitizam ili onaj koji je povezan s religijom kao što je antimuslimanska mržnja.

Ponekad se rasizam može presijecati s drugim zaštićenim osnovama, kao što su spol, invaliditet, vjera ili migracijski status, kako bi se oplodila diskriminacija.

Znanost je dokazala da postoji samo jedna ljudska rasa, kako nas brzo podsjeća Moua, ali rasa kao društveni konstrukt i rasističke ideologije imaju dugu povijest, koja do danas ima stvarne, negativne posljedice za ljude s rasnom ili etničkom manjinske pozadine.

Trajna promjena

Za Mouu je cilj postići stvarnu, trajnu promjenu tijekom njezina mandata. Ona želi osigurati da ljudi koji se suočavaju s diskriminacijom ‘mogu živjeti bez prepreka koje stvara rasizam.’

Ove barijere nisu uvijek vidljive golim okom. S vremenom se rasna predrasuda ugrađuje u društvo, utječe na poluge moći i utječe na donošenje politika. Svaki dan ljudi pogođeni rasizmom mogu osjetiti utjecaj strukturalnog rasizma na svoj pristup poslovima, zdravstvenoj skrbi, stanovanju, financijskim uslugama ili obrazovanju, kao i slučajeve nasilja.

Ima kumulativni učinak tijekom životnog vijeka osobe’, kaže Moua o strukturnom rasizmu, koji često počinje u ranoj dobi u školi, negativno utječe na obrazovanje i karijeru i dovodi do negativnih ishoda.

Strukturni rasizam također se može sakriti unutar digitalne tehnologije kao što su društveni mediji i umjetna inteligencija (AI) koja je brzo razvijajuće polje koje će ući u sve aspekte naših života.

Hitno je potrebna zaštita od tehnološke diskriminacije unutar umjetne inteligencije. Studije već pokazuju da algoritmi za prepoznavanje lica temeljeni na umjetnoj inteligenciji mogu pokazivati ​​visoke stope pogrešne klasifikacije kada se koriste na nekim demografskim skupinama, kao što su žene i ljudi s manjinskim rasnim ili etničkim podrijetlom.

Korištenje (AI) algoritama može ovjekovječiti ili čak potaknuti rasnu pristranost

Ta je predrasuda ugrađena u softver, ali potječe od ljudi. ‘Korištenje algoritama može ovjekovječiti ili čak potaknuti rasnu pristranost ako podaci za treniranje algoritama ne odražavaju raznolikost europskog društva’, kaže Moua.

Kad je riječ o rasizmu u umjetnoj inteligenciji, ‘mislim da je ključno osigurati propise i zaštitne mjere’, kaže Moua, ističući da pravila EU-a o zaštiti podataka već sadrže brojne zaštitne mjere u vezi s obradom biometrijskih podataka.

Raznolikost je ključna značajka Europske unije sa svojih 27 država članica i 24 službena jezika, religija i povijesti.

Moramo to vidjeti kao snagu, kaže Moua. I ako se držimo vrijednosti otvorenih demokracija, ovdje ima mjesta i mjesta za sve u svoj njihovoj različitosti.

Kada je riječ o antirasističkim aktivnostima u Europskoj uniji, ‘Politička predanost postoji’, kaže Moua, ‘ali još uvijek postoji, u isto vrijeme, puno posla za obaviti.’

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) nedavno je pokrenula svoju Agendu za raznolikost i uključenost, prvu strategiju EEAS-a koja pokriva diskriminaciju po svim osnovama. Objedinjuje u jedan sveobuhvatan plan vanjske i unutarnje aspekte raznolikosti i uključenosti te uključuje ciljane akcije za borbu protiv rasne diskriminacije i jačanje etničke raznolikosti u EEAS-u. Slijedite poveznicu kako biste saznali više o Agendi raznolikosti i uključivanja u EEAS 2023.-2025.