Multilateralizam i međunarodna suradnja sada su važniji nego ikad u sprječavanju i odgovoru na nove prijetnje i zaštiti žrtava diljem svijeta. Otkako su formalizirali svoju suradnju 2005., EU i UNODC surađuju na političkoj i operativnoj razini kako bi ojačali globalne odgovore u područjima organiziranog kriminala, korupcije, prevencije kriminala i kaznenog pravosuđa te prevencije terorizma, kao i pitanja droga.

U kontekstu sve više međusobno povezanih izazova za globalni mir i sigurnost i stalnih utjecaja COVID-19 na najugroženije, Europska unija (EU) i Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) sastali su se kako bi razgovarali o zajedničkim prioritete u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije kao i pitanja droga.

Posljednjih smo godina organizirane kriminalne skupine iskorištavale sve veće sukobe i iscrpljene nacionalne resurse kako bi proširile svoje kriminalne mreže i prihode. Transatlantska trgovina kokainom na vrhuncu je svih vremena, dok nedavni podaci pokazuju povećanu nekažnjivost trgovaca ljudima u njihovim matičnim zemljama. Istodobno su se povećali korupcija i pranje novca, profitirajući na nestabilnosti.

U tom kontekstu, EU i UNODC održali su svoj 17. sastanak viših dužnosnika (SOM) 8. ožujka 2023. Održan u sjedištu UNODC-a u Beču, bila je to prilika za razmjenu zajedničkih interesa i utvrđivanje radnji za produbljivanje suradnje. Ovogodišnji SOM prati dijaloge EU-UNODC na visokoj razini o Latinskoj Americi i Karibima te o borbi protiv korupcije održane 2022.

Analiza ključnih globalnih pitanja i sigurnosnih prijetnji u Afganistanu i Ukrajini u sobi za situaciju postavila je scenu za sastanak. EU i UNODC zatim su raspravljali o borbi protiv korupcije, pitanjima droga, trgovini ljudima i krijumčarenju migranata, odgovorima kaznenog pravosuđa na terorizam, ekološkom i pomorskom kriminalu, kao i regionalnim prioritetima u Africi, Latinskoj Americi i na Karibima.

Ravnatelj UNODC-a Jean-Luc Lemahieu istaknuo je da je “2022. bila rekordna godina za nove inicijative EU-UNODC-a, s doprinosima EU-a u ukupnom iznosu od 59,6 milijuna eura, što dokazuje da je EU i dalje ključan multilateralistički partner UN-u.

Zamjenica upravnog direktora EEAS-a Christina Kokkinakis naglasila je da je ovo važna godina obilježavanja 75. godišnjice Opće deklaracije o ljudskim pravima, 30. godišnjice Bečke deklaracije i Programa djelovanja te prekretnice na vrhu o ciljevima održivog razvoja u rujnu. Dodala je da su “vladavina prava, demokracija i ljudska prava univerzalne vrijednosti koje učvršćuju multilateralni angažman EU-a” i prepoznala značajan rad UNODC-a koji se temelji na tim vrijednostima za postizanje održivog razvoja.

Priznajući ovogodišnju 20. godišnjicu UN-ove konvencije protiv korupcije i nadolazeći paket EU-a protiv korupcije, EU i UNODC obvezali su se održati drugi Antikorupcijski dijalog 2023. Nadalje, složili su se razgovarati o povećanju suradnje na kaznenim djelima protiv okoliša, uključujući divlje životinje trgovine ljudima, te udružiti snage za jačanje podizanja svijesti, posebno među mladima, kako bi ih uključili u prevenciju kriminala i prevenciju uporabe droga utemeljenu na dokazima.

Godišnji događaj okupio je više osoblje iz sjedišta UNODC-a i na terenu, kao i Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i službi Europske komisije, uključujući glavne uprave za migracije i unutarnje poslove, međunarodna partnerstva, susjedstvo i pregovore o proširenju, okoliš, pravosuđe i Potrošači te Služba za instrumente vanjske politike. Na sastanku su sudjelovali i veleposlanik Stephan Klement te drugi dužnosnici Delegacije EU pri međunarodnim organizacijama u Beču.