U 2021. broj električnih osobnih automobila na baterije u zemljama EU dosegao je 1,9 milijuna (+76% u usporedbi s 2020.: 1,1 milijun)
Najveća stopa porasta električnih osobnih automobila na baterije u razdoblju 2013. – 2021. zabilježena je između 2019. i 2020. (+83%), nakon čega slijedi porast u 2021. u usporedbi s 2020. Udio električnih osobnih automobila na baterije u ukupan broj osobnih automobila porastao je s 0,02% u 2013. godini na 0,76% 2021. godine.

Ova informacija proizlazi iz podataka o transportnoj opremi koje je danas objavio Eurostat. Članak predstavlja pregršt nalaza iz detaljnijih članaka Statistics Explained o osobnim automobilima u EU i transportnoj opremi.

Očekuje se da će ukupni udio električnih osobnih automobila koji rade samo na baterije znatno porasti u nadolazećim godinama prije zabrane automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem 2035. godine u EU-u. Zabrana je povezana s Indikatorom održivog razvoja o smanjenju emisija CO² iz novih osobnih automobila.

Sve u svemu, vozni park osobnih automobila u gotovo svim članicama EU-a porastao je u posljednjih pet godina, dosegnuvši ukupno 253 milijuna osobnih automobila u 2021. (+17% u usporedbi s 2013.).

Najveći udio najnovijih osobnih automobila (2 godine i manje) među članicama EU registriran je u Luksemburgu (19% svih osobnih automobila u Luksemburgu), zatim u Švedskoj (16%), Francuskoj, Austriji i Belgiji (svih 15% ). U međuvremenu, najstariji osobni automobili (20 ili više godina) registrirani su u Poljskoj (41%), Estoniji (33%) i Finskoj (29%).