Prije 78 godina stupila je na snagu Povelja Ujedinjenih naroda koju je ratificirala većina potpisnica, uključujući pet stalnih članica Vijeća sigurnosti.

Povelja UN-a utjelovljuje nade generacija oštećenih dvama svjetskim ratovima izražavajući univerzalnu odlučnost ‘da se buduće generacije spase od pošasti rata’. Dok obilježavamo ovu povijesnu prekretnicu, globalno jedinstvo postalo je hitna potreba. Težnja svijeta za sigurnijim i pravednijim svijetom ovisi o međunarodnoj suradnji. Danas, baš kao i 1945. godine, načela Povelje ostaju ključna kao i uvijek.

Povelja UN-a, Opća deklaracija o ljudskim pravima, Agenda 2030. i Deklaracija UN75 ostaju naši putokazi. Oni su među najvećim dostignućima čovječanstva; potrebno ih je poštovati i provoditi.  Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku/potpredsjednik, Josep Borrell

Rastući globalni izazovi zahtijevaju zajednička rješenja. Učinkovito multilateralno upravljanje i međunarodna suradnja temeljena na pravilima nisu puke opcije, već ključni načini da nitko ne bude zakinut.

Multilateralizam mora biti učinkovit, pošten i donositi rezultate. Paket reformi, kako je navedeno u Našoj zajedničkoj agendi, utire put modernizaciji UN-a kako bi se ispunili zahtjevi budućnosti. EU podupire sveobuhvatnu reformu Vijeća sigurnosti UN-a kako bi bolje odražavala današnju stvarnost. Jačanje glasa podzastupljenih regija, zajedno sa značajnim angažmanom civilnog društva i mladih, trebalo bi biti sastavni dio procesa donošenja odluka UN-a.

Za EU je rad u partnerstvu sastavni dio našeg identiteta. Partnerstva su presudna u suočavanju s najhitnijim izazovima i višestrukim krizama s kojima se danas suočavamo. EU ostaje predan tome da bude konstruktivan, principijelan i pouzdan partner koji potiče dijalog temeljen na Povelji UN-a, međunarodnom pravu i ljudskim pravima. Nastavit ćemo osluškivati ​​zabrinutosti naših partnera i ostati usklađeni s globalnim neravnotežama koje pogađaju najugroženije zemlje.

U kriznim vremenima često najviše trpe manje razvijene i ranjive zemlje. Ubrzanjem provedbe ciljeva održivog razvoja (SDGs) riješit će se globalne nejednakosti, stvarajući prosperitetnu budućnost, gdje su ljudi sigurni i gdje se njihova prava poštuju. Ciljevi održivog razvoja ugrađeni su u unutarnje i vanjske politike EU-a, na primjer u Europski zeleni dogovor i Globalni pristupnik.

EU također podržava napore glavnog tajnika UN-a da poveća financiranje razvoja i poboljša transparentnost korištenja resursa. Zajedno s državama članicama EU-a predvodimo poticanje značajne reforme globalne financijske arhitekture, s fokusom na dobrobit najugroženijih uz zaštitu globalnih javnih dobara.

EU će biti na strani UN-a na svakom koraku
Multilateralizam s Ujedinjenim narodima u središtu oduvijek je bio glavna karakteristika Europske unije. Nastavit ćemo raditi ruku pod ruku s UN-om kako bismo odgovorili na globalne krize, prijetnje i izazove koji zahtijevaju suradnju i koordinaciju temeljenu na univerzalnim načelima i pravilima.

Izvor: EU