Udruga.hr 41/2019

Udruga.hr 41/2019

PROČITAJTE U OVOM BROJU

_
  • Intervju: Boris Jokić: Još puno prostora za udruge u edukaciji
  • Novac dodijeljen bez kriterija uništava udruge
  • Europska komisija nije upućena u trošenje novca koje se dodjeljuje NGO-ima
  • Blanka Šegović dala je velik doprinos razvoju programa za djecu i obitelj u RH
  • Porezna reforma od 1.1.2019.– kratki pregled
  • Godišnji financijski izvještaji udruga za 2018. koji vode dvojno knjigovodstvo
  • Revizija godišnjih financijskih izvještaja udruga za 2018.
  • Novine u Općem poreznom zakonu
  • Prijelaz iz sustava jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva
  • Godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2018.
  • Godišnji financijski izvještaji primitaka i izdataka za 2018. (za jednostavno knjigovodstvo)
  • Bilješke kod udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo
  • Novine kod obavljanja studentskih poslova za potrebe udruga
  • Državljanstvo sportaša – aktualnosti sportskog prava (I. dio)
  • Minimalna plaća od 1.1.2019. kod udruga
  • Puno i nepuno radno vrijeme, vrijeme pripravnosti i dopunski rad
  • Zapošljavanje umirovljenika u udruzi
  • Radnici na „čekanju“
  • Kada udruga postaje obveznik PDV-a
  • Plaća likvidatora udruge
  • Amortizacija kod gospodarske djelatnosti
  • I čitav niz drugih korisnih članaka!

Comments are disabled.